Опера Флоренции

Опера Флоренции
Флоpенция - Театр Мая ( Teatro del Maggio )
во 05 Дек 2021, 17:00 - во 05 Дек 2021, 17:00
Опера Флоренции
Флоpенция - Театр Мая ( Teatro del Maggio )
че 09 Дек 2021, 20:00 - во 19 Дек 2021, 18:00
Опера Флоренции
Флоpенция - Театр Мая ( Teatro del Maggio )
су 11 Дек 2021, 20:00 - су 11 Дек 2021, 20:00
Опера Флоренции
Флоpенция - Театр Мая ( Teatro del Maggio )
че 16 Дек 2021, 20:00 - че 16 Дек 2021, 20:00
Опера Флоренции
Флоpенция - Театр Мая ( Teatro del Maggio )
су 18 Дек 2021, 20:00 - су 18 Дек 2021, 20:00
Опера Флоренции
Флоpенция - Театр Мая ( Teatro del Maggio )
ср 22 Дек 2021, 20:00 - ср 19 Янв 2022, 20:00
Опера Флоренции
Флоpенция - Театр Мая ( Teatro del Maggio )
че 30 Дек 2021, 20:00 - пя 07 Янв 2022, 20:00
Опера Флоренции
Флоpенция - Театр Мая ( Teatro del Maggio )
пя 31 Дек 2021, 18:00 - пя 31 Дек 2021, 18:00
Опера Флоренции
Флоpенция - Театр Мая ( Teatro del Maggio )
по 10 Янв 2022, 20:00 - по 10 Янв 2022, 20:00
Опера Флоренции
Флоpенция - Театр Мая ( Teatro del Maggio )
во 16 Янв 2022, 20:00 - во 23 Янв 2022, 15:30
Опера Флоренции
Флоpенция - Театр Мая ( Teatro del Maggio )
су 22 Янв 2022, 20:00 - вт 08 Фев 2022, 20:00
Опера Флоренции
Флоpенция - Театр Мая ( Teatro del Maggio )
су 05 Фев 2022, 20:00 - су 05 Фев 2022, 20:00
Опера Флоренции
Флоpенция - Театр Мая ( Teatro del Maggio )
су 19 Фев 2022, 20:00 - су 19 Фев 2022, 20:00
Опера Флоренции
Флоpенция - Театр Мая ( Teatro del Maggio )
су 26 Фев 2022, 20:00 - су 26 Фев 2022, 20:00
Опера Флоренции
Флоpенция - Театр Мая ( Teatro del Maggio )
вт 01 Мар 2022, 20:00 - су 12 Мар 2022, 18:00
Опера Флоренции
Флоpенция - Театр Мая ( Teatro del Maggio )
пя 11 Мар 2022, 20:00 - пя 11 Мар 2022, 20:00
Опера Флоренции
Флоpенция - Театр Мая ( Teatro del Maggio )
ср 06 Апр 2022, 20:00 - во 10 Апр 2022, 20:00