Palazzo Garnier

Palazzo Garnier
Parigi - Paris Opera - Palais Garnier
Sa 10 Set 2022, 19:30 - Do 09 Ott 2022, 14:30
Palazzo Garnier
Parigi - Paris Opera - Palais Garnier
Ma 20 Set 2022, 19:30 - Gi 13 Ott 2022, 19:30
Palazzo Garnier
Parigi - Paris Opera - Palais Garnier
Ma 25 Ott 2022, 19:30 - Sa 12 Nov 2022, 19:30
Palazzo Garnier
Parigi - Paris Opera - Palais Garnier
Me 23 Nov 2022, 19:30 - Me 28 Dec 2022, 19:30
Palazzo Garnier
Parigi - Paris Opera - Palais Garnier
Ve 02 Dec 2022, 19:30 - Sa 31 Dec 2022, 14:30
Palazzo Garnier
Parigi - Paris Opera - Palais Garnier
Me 14 Dec 2022, 20:00 - Me 14 Dec 2022, 20:00
Palazzo Garnier
Parigi - Paris Opera - Palais Garnier
Me 25 Gen 2023, 20:00 - Me 25 Gen 2023, 20:00
Palazzo Garnier
Parigi - Paris Opera - Palais Garnier
Gi 26 Gen 2023, 19:30 - Ve 24 Feb 2023, 19:30
Palazzo Garnier
Parigi - Paris Opera - Palais Garnier
Me 08 Feb 2023, 20:00 - Ve 10 Mar 2023, 20:00
Palazzo Garnier
Parigi - Paris Opera - Palais Garnier
Ma 21 Feb 2023, 19:30 - Gi 23 Feb 2023, 19:30
Palazzo Garnier
Parigi - Paris Opera - Palais Garnier
Do 05 Mar 2023, 12:00 - Do 05 Mar 2023, 12:00
Palazzo Garnier
Parigi - Paris Opera - Palais Garnier
Ve 17 Mar 2023, 20:00 - Gi 30 Mar 2023, 20:00
Palazzo Garnier
Parigi - Paris Opera - Palais Garnier
Do 26 Mar 2023, 12:00 - Do 18 Giu 2023, 12:00
Palazzo Garnier
Parigi - Paris Opera - Palais Garnier
Sa 15 Apr 2023, 19:30 - Ma 18 Apr 2023, 19:30
Palazzo Garnier
Parigi - Paris Opera - Palais Garnier
Me 19 Apr 2023, 19:30 - Me 19 Apr 2023, 19:30
Palazzo Garnier
Parigi - Paris Opera - Palais Garnier
Gi 20 Apr 2023, 19:00 - Sa 20 Mag 2023, 19:00
Palazzo Garnier
Parigi - Paris Opera - Palais Garnier
Me 03 Mag 2023, 19:30 - Me 31 Mag 2023, 19:30
Palazzo Garnier
Parigi - Paris Opera - Palais Garnier
Me 07 Giu 2023, 20:00 - Do 11 Giu 2023, 14:30